گوشی های ویتنر

متاسفانه گوشی های ساز عود هنوز به همان شکلی ساخته می شود که از قرن ها پیش ساخته می شده. این گوشی های عمدتا آبنوسی مکانیزم ساده ای دارند و دقت آنها بسیار پایین است. همچنین به مرور زمان و با تغییر شرایط آب و هوایی از حالت ایده آل خارج می شوند و دقت کوک آنها از قبل هم کمتر می شوند که نوازنده را مجبور میکند ساز را هر چند وقت یک بار برای رگلاژ به کارگاه بفرستد.

برای حل این مشکل گوشی های کاهشی مارک ویتنر ساخت آلمان پیشنهاد می شود. تنه متصل به سیم در این گوشی ها، به ازای هر 4 دور چرخیدن سر گوشی، یک دور میچرخد و به نوازنده این امکان را میدهد که ساز را به سرعت و با دقت کافی کوک کند. همچنین ظاهر این گوشی ها کاملا شبیه ظاهر گوشی های سنتی عود است.