ویژگی ها

*عود ها با طول دسته ۱۹٫۵ و طول وتر ۵۸٫۵ ساخته می شوند.

*کاسه، پشت دسته و جعبه گوشی از جنس گردو یا افرا، صفحه از چوب درختان سوزنی برگ یا سدر و شیطانک و رو دسته از جنس آبنوس و رزوود ساخته می شود. البته امکان ساخت با چوب های دیگر نیز وجود دارد (در صورت در دسترس بودن).

* ساز ها به صورت 11، 12 و 13 سیم ساخته می شوند.

* هم اکنون ساز ها در دو قالب استاندارد و کوچک ساخته می شوند (قالب کوچک برای 12 و 13 سیم توصیه نمیشود).

* در صورت تمایل، از گوشی های کاهشی ویتنر به جای گوشی های چوبی استفاده می شود.