ویژگی ها

* هم اکنون همه عود ها با طول دسته ۱۹٫۵ و طول وتر ۵۸٫۵ ساخته می شوند. اندازه های دیگر به زودی طراحی و ساخته خواهند شد.

*کاسه، پشت دسته و جعبه گوشی از جنس گردو یا افرا، صفحه از چوب درختان سوزنی برگ یا سدر و شیطانک و رو دسته از جنس آبنوس و رزوود ساخته می شود. البته امکان ساخت با چوب های دیگر نیز وجود دارد (در صورت در دسترس بودن).

* ساز ها به صورت 10، 11، 12 و 13 سیم ساخته می شوند.

* هم اکنون ساز ها در دو قالب استاندارد و کوچک ساخته می شوند (قالب کوچک برای 12 و 13 سیم توصیه نمیشود).

* تمام عودها دارای سیستم تنظیم اکشن می باشند.

* در صورت تمایل، از گوشی های کاهشی ویتنر به جای گوشی های آبنوس استفاده می شود(توصیه می شود).