عود های آماده

عود های آماده به همراه جزئیات در این قسمت نمایش داده خواهند شد.

 

عود استاندارد 11 سیم
کاسه، پشت دسته، سرپنجه: گردوی ایرانی
صفحه: اسپروس
رودسته: آبنوس
سیمگیر: رزوود
گوشی ها: آبنوس
شیطانک: آبنوس
دارای سیستم تنظیم اکشن
قیمت: تماس بگیرید